ማውጫ ማውጫ

የገፅ ይዘት የገፅ ይዘት

የሲስተም አጠቃቀምን በተመለከተ ቴክኒካዊ እገዛ ሲፈልጉ ከዚህ በታች በተመላከተው ሰንጠረዥ መሰረት ለሚመለከተው ግቢ የተመደበውን ባለሙያ ያግኙ።

No

Expert Name

Email

Phone no

Campus

1.     

 ጎጃም አስጨናቂ

  gojjam121@gmail.com

 0920521136

ጥበብ ሕንፃ ግቢ

2.     

  ሙሴ አየ

  aye.musie@gmail.com     

  0927688782

  ዘንዘልማ ግቢ

3.     

  ማህሌት ገዛኸኝ

  mahletgezahegn@gmail.com

  0918704593

  ቢዝነስና ኢኮኖሚክስ ግቢ

4.     

  አስማማው ጌታነህ

  asmamaw2015@gmail.com

  0918200179

  ጊሽ አባይ /ይባብ/ ግቢ

5.     

 ማርየ የኔአለም

   maryeyenealem@gmail.com

0918457009

  ሳይንስና ማሪታይም ግቢ

6.     

  ዜና ተዘራ    zenawub@yahoo.com 0918761271

  ሰላም ግቢ

7.     

 

   

  ሕክምና ግቢ

8.     

  ሙሉነሽ አለነ

  alenemulunesh@gmail.com

 0924516754

  ዋናው ግቢ

9.     

  ወርቅነሽ ሞገስ

  workneshmoges@yahoo.com

  0921283572

  ቴክኖሎጂ ግቢ

 

ማሳሰቢያ፡-

የሚፈልጉትን ዕቃ በሲስተሙ ያለተመዘገበ ከሆነ እና የዕቃው ዓይነት [የፈርኒቸር፣ የጽሕፈት መሳሪያ፣ የኮምፒዩተርና ተዛማጅ እና የፅዳት ዕቃዎች] ከሆነ ለግቢ ለተመደበውን ባለሙያ ኢሜይል እንዲመዘገብሎት ይላኩ።