የገፅ ይዘት የገፅ ይዘት

The folloiwng are staff members of Bahir Dar University who participated through out the developement process of the system. Their role in the project and contact address is shown as follows:
S.No Name Role in the project              Phone No.
   1   Mekonnen Fentaw            Software Developer   0942332735
   2   Tsegaw Kelela       Software Developer                     0911 037049
   3   Getahun Mekonnen      Domain Expert   0911 858790